Imitacyjny umysl

12 tekstów – auto­rem jest Imi­tacyj­ny umysl.

Słońce to tyl­ko od­bi­cie ludzkiej twarzy 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2015, 21:11

Tlen to uza­leżnienie, z które­go nie wy­leczy nas żaden narkotyk 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2015, 20:13

Za drzwiami zaw­sze będzie coś lep­sze­go ,jeśli tak po­kieru­je nas nasz umysł 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 stycznia 2015, 20:03

W sa­mot­ności jest uk­ry­te źródło miłości 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2015, 16:09

Klucz to możli­wość pożywienia, stojąca naprzeciw 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 stycznia 2015, 07:08

Gdy jes­tem dziec­kiem muszę mieć poczu­cie, że jes­tem ojcem 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2015, 06:50

Zabójstwo to głębo­ki i naj­ważniej­szy znak nasze­go człowieczeństwa 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 stycznia 2015, 07:33

Uwięziony

Budzik
Dźwięk
Zniewo­lony przez czas
Tor­tu­ra do­tyka mnie jak brak przyjemności
Błagam,ale on ro­bi to dalej
Uciekam
Sym­bol jest bliski
Skaczę
Widzę w so­bie człowieka
Na­dal czuję pta­ka
Do­tykam serca
Jes­teśmy zgodni
Lecę
Uderzam
To za­leży od mo­jego smaku
Czuję odrębność
Widzę muzeum
Poczu­wam się
Wyczu­wam zbieżną radość
Ra­na do­tyka moich ust
Wznoszę się
To za­leży od te­go jak czas przed­sta­wi mi mo­je życie i nad­chodzące wiado­mości
Całuję
Żeg­nam, ale na­dal trzymam 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2015, 07:03

Egzystencja smaku

Do­tyk ciała
Do­tyk duszy
Smak przyjemności
Smak zbliżenia
Krok
Tył
Dostrzeżony
Osaczony
Odchodzi
Pozostaje
Smak
Dotyk
Zostawione
Pozostanie
Wi­doku brak
Bra­ku czas
Poczu­cie pozostaje
Do­tyk egzystencji 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 stycznia 2015, 08:01

Cu­kier to tyl­ko ilus­tra­cyj­na wer­sja soli 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 stycznia 2015, 09:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 stycznia 2015, 20:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Za drzwiami zaw­sze będzie [...]

27 stycznia 2015, 20:03Imitacyjny umysl do­dał no­wy tek­st Za drzwiami zaw­sze będzie [...]

26 stycznia 2015, 17:06tomek43i sko­men­to­wał tek­st W sa­mot­ności jest uk­ry­te [...]

26 stycznia 2015, 17:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st W sa­mot­ności jest uk­ry­te [...]

26 stycznia 2015, 16:45tomek43i sko­men­to­wał tek­st W sa­mot­ności jest uk­ry­te [...]

25 stycznia 2015, 09:47Imitacyjny umysl do­dał no­wy tek­st W sa­mot­ności jest uk­ry­te [...]

24 stycznia 2015, 15:18Imitacyjny umysl sko­men­to­wał tek­st Gdy jes­tem dziec­kiem muszę [...]

24 stycznia 2015, 12:42CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy jes­tem dziec­kiem muszę [...]

24 stycznia 2015, 06:50Imitacyjny umysl do­dał no­wy tek­st Gdy jes­tem dziec­kiem muszę [...]

23 stycznia 2015, 16:22Imitacyjny umysl do­dał no­wy tek­st Słońce to tyl­ko od­bi­cie [...]